Toverboom

Peuterspeelzaal de Toverboom

Maximaal vier ochtenden in de week komen hier peuters van tweeëneenhalf tot vier jaar zichzelf, anderen en de wereld om hen heen ontdekken. De Toverboom peuterspeelzaal sluit aan op de Methode (klassikaal) onderwijsstroom binnen KC Aan de Oosterplas. Kinderen kunnen als ze vier zijn op een fijne manier doorstromen naar school omdat ze al vertrouwd zijn met de omgeving, mensen en manier van werken. De Toverboom is een VVE-locatie wat onder andere betekent dat veel individuele aandacht aan taalontwikkeling besteed wordt.

Ontwikkelingsprogramma: leer jezelf kennen

Het is belangrijk dat kinderen al vroeg leren dat ze mogen zijn wie ze zijn, op hun eigen unieke wijze. Hun eigenheid en het zelfvertrouwen wat ze daarmee krijgen is iets waarmee we kinderen hier helpen. Door ze écht te zien en ze te helpen bewust te worden van wie ze zijn. Maar ook door hun ritme te volgen en uit te gaan van hun intrinsieke interesse om nieuwe dingen te leren. Op de Toverboom wordt met een VVE-ontwikkelingsprogramma gewerkt, waarbij aandacht wordt besteed aan de verschillende ontwikkelingsniveaus van een kind. Deze niveaus zijn het lichaam, de zintuigen, de creativiteit, de intuïtie en het bewustzijn. Om deze niveaus te prikkelen doen we allerlei spelletjes en activiteiten. Peuters leren door zich te bewegen en voelen het vertrouwen om te experimenteren. Soms doen we yoga, dan weer dans en weer een andere keer beelden we dingen uit. Ook creativiteit is onderdeel van ons vaste programma. De thema’s de seizoenen, liefde of natuur inspireren in het bedenken van creatieve activiteiten met de kinderen. Knutselen, toneelstukjes en muziek. Het kan allemaal!

Openingsdagen en tijden

De Toverboom is 40 weken per jaar vier ochtenden geopend van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op de vrijdag en tijdens alle schoolvakanties zijn wij gesloten.

LRK nummer: 363376227
Telefoonnummer: 073 6125282

Welkom bij kinderopvang Zonnelicht

Interesse in een rondleiding?