Ouders

Ouders bij Zonnelicht

Vanaf het moment van aanmelden wordt gewerkt aan een nauwe samenwerking met ouders. De intake, het wennen en de open dag zorgen dat ouders zich snel thuis voelen bij Zonnelicht en goed geïnformeerd zijn. Gezien de regionale en stedelijke functie van Zonnelicht is er de mogelijkheid voor kinderen om gedurende 12 jaar gebruik te maken van de kinderopvang in samenwerking met de omliggende scholen. Hierdoor voelt het als een tweede thuis voor elk kind.

Overdracht & ouders op de groep

Aan het begin en het einde van de dag hebben we altijd even een moment van contact. Dit noemen we het overdrachtsmoment. In de ochtend horen we graag hoe het met jullie is en wat er bij jullie kindje leeft. Zo kunnen we daar gedurende de dag rekening mee houden. Aan het einde van de dag gaan onze leidsters graag in gesprek over de opvoeding en ontwikkeling van je kind. Mocht er behoefte zijn aan een gesprek dan wordt hier ruimte voor gemaakt. Zo zorgen we samen met ouders voor regelmaat en rust en dat elk kind gezien wordt in zijn behoefte en ontwikkeling.

Oudergesprekken

Elk kind heeft bij ons een Mentor die de ontwikkeling van het kind observeert. Zij is dan ook aanspreekpunt voor ontwikkelingsgerichte vragen. Daarnaast zal zij de overdrachtsgesprekken met jullie als ouders voeren. De tienminutengesprekjes met ouders zijn om de ontwikkeling van elk kind te bespreken. Waar liggen bijvoorbeeld de interesses van een kind? Welke ontwikkelingen zien we in intuïtie, zelfstandigheid en sociaalvaardigheid? En ook, wat merken jullie thuis? Deze gesprekken zijn bedoeld om als ouders meer inzicht te krijgen in het proces van zelfbewustwording van je kind en wat nodig is om dit proces te begeleiden.

“Oog en oor hebben voor de ouder. Waar komen die vriendelijke leidsters allemaal vandaan? ”

Ouders van Sam de Leeuw – Den Dungen

Ouderavonden

Elk jaar worden er ouderavonden per leeftijdsgroep georganiseerd. Op deze ouderavonden kunnen allerlei onderwerpen besproken worden die door ouders of door medewerkers zijn aangedragen. Tijdens de ouderavond worden ook inhoudelijke, praktische en organisatorische zaken besproken. Zo is er elke twee jaar een ouderavond over EHBO en ook over schoolkeuze. Ook komen er opvoedkundige onderwerpen aan bod en bespreken we bijvoorbeeld: de ontwikkelingsfasen van kinderen, ruimte & grenzen geven en bewust ouderschap.

Ouderparticipatie & feesten

Elk jaar worden er feesten georganiseerd vanuit kinderopvang Zonnelicht. Alle kinderen en hun ouders worden hiervoor uitgenodigd. In december vieren we gezamenlijk het Lichtfeest en in juni vieren we het interculturele Zomerfeest. Ook worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd zoals de tuin- en klussendagen. Je kunt als ouder een actieve rol spelen in het organiseren van dit soort evenementen. Dat moedigen we ook aan, omdat het zorgt voor de verbinding en ook ontzettend leuk is.

Oudercommissie

De oudercommissie is een platform dat met de directie meekijkt in dingen als het pedagogisch beleid, kwaliteit, knelpunten en dagelijkse gang van zaken. Hierin kunnen zij advies uitbrengen, suggesties geven en meehelpen om Zonnelicht zo goed mogelijk te laten functioneren. Ouders kunnen zich aanmelden voor de oudercommissie door een mailtje te sturen naar oudercommissie@zonnelicht.nl. 

Welkom bij kinderopvang Zonnelicht

Interesse in een rondleiding?