Tierlantijn

Peuterspeelzaal de Tierlantijn

Naast het Kindcentrum Aan de Oosterplas zit peuterspeelzaal de Tierlantijn. Maximaal vier ochtenden in de week komen hier peuters van tweeëneenhalf tot vier jaar zichzelf, anderen en de wereld om hen heen ontdekken. De Tierlantijn peuterspeelzaal heeft een Montessori karakter en sluit daarmee aan op de Montessori onderwijsstroom binnen het KC Aan de Oosterplas. Kinderen kunnen als ze vier zijn op een fijne manier doorstromen naar school omdat ze al vertrouwd zijn met de omgeving, mensen en manier van werken. De Tierlantijn is een VVE-locatie wat betekent dat veel individuele aandacht aan taalontwikkeling wordt besteed.

Een Montessori karakter

Bij de Tierlantijn zie je op de groep, in onze activiteiten en onze medewerkers het Montessori karakter terug. Zo is één van de uitgangspunten van Montessori: help mij het zelf te doen. Onze medewerkers volgen de kinderen en stimuleren ze om te ontdekken en ervaren in hun eigen tempo. Daarbij worden materialen aangeboden waarmee kinderen zelfstandig aan de slag kunnen gaan. Ook is de groepsruimte altijd voorbereid zodat deze prikkelend is voor kinderen en hen uitdaagt om zelf op onderzoek te gaan. De groep heeft bijvoorbeeld een reken-, taal-, lees & knutselkast en groepstafel. Kinderen doen ook mee aan practical life activiteiten zoals vegen, bord afwassen en allerlei andere praktische zaken. Ruimte, rust en regelmaat is bij Montessori essentieel en de getrainde Montessori kracht zorgt er dan ook voor dat de ochtend goed georganiseerd en inspirerend verloopt.

Openingsdagen en tijden

De Tierlantijn is 40 weken per jaar vier ochtenden geopend van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op de vrijdag en tijdens alle schoolvakanties zijn wij gesloten.

LRK nummer: 363376227
Telefoonnummer: 073-6134601

Welkom bij kinderopvang Zonnelicht

Interesse in een rondleiding?