Tarieven

Tarieven kinderdagverblijf 2024

Alle pakketten worden in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. Het nettobedrag dat je maandelijks betaalt hangt af van wat je vanuit de Belastingdienst kunt terugkrijgen. Via deze link kun je op de website van de Belastingdienst een proefberekening maken. Ook kun je met de Belastingdienst bellen op 0800-0543 (gratis).

 

Bewerken
Prijs is gebaseerd op 50 weken. Uren p/jaar Prijs p/maand Prijs p/uur Rijksnorm
1 dag (50 wk van 08.00 – 18.00u) 500 € 459,50 € 11,03 € 10,25
(2 weken zomer/kerstsluiting worden niet in rekening gebracht)

 

Een rekenvoorbeeld:
Als ouders hebben jullie een gezamenlijk inkomen van € 65.000,-.
Het percentage van de tegemoetkoming van het Rijk is volgens de KOT toeslagtabel 2024 voor deze ouders 78,7%.
Ouders nemen 1 dag KDV af:

Maandprijs Zonnelicht: (10*50)/12 * € 11,03 = € 459,50
Vergoeding Rijk: (10*50)/12 * € 10,25 * 78,7% = € 336,11
Eigen bijdrage ouders: € 459,50 – € 336,11 = € 123,39

Extra afname

Wij bieden de mogelijkheid tot het afnemen van extra diensten op incidentele basis. Deze extra diensten kunnen aangevraagd worden via onze administratie. Via de administratie verneemt u of de extra opvang mogelijk is. De kosten voor extra opvang of andere extra diensten worden achteraf aan u doorbelast. In de jaaropgave worden de uren van de extra opvang meegenomen.

Bewerken
Afname Uren p/dag Prijs p/afname Prijs p/uur
1 extra dagdeel (08.00 – 13.00u
of 13.00 – 18.00u)
5 € 55,15 € 11,03

 

Restitutie

Indien uw kind in verband met ziekte, vakantie, algemeen erkende feestdagen of om een andere reden geen gebruik maakt van de gereserveerde opvangdagen, ontstaat geen recht op korting of compensatie.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van KDV Zonnelicht B.V., inhoudende de algemene voorwaarden van de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang alsmede de aanvullende voorwaarden van KDV Zonnelicht B.V.

Welkom bij kinderopvang Zonnelicht

Interesse in een rondleiding?