Aanmelden

Aanmelden KDV, BSO of PSZ

Aanmeldformulier voor kinderdagverblijf, BSO of peuterspeelzaal kan via onderstaand aanmeldformulier. Wanneer deze volledig ingevuld en verstuurd is zal onze administratie contact opnemen om aan te geven dat de aanmelding in goede orde is ontvangen. Daarnaast is het soms fijn om het een en ander te overleggen omtrent de aanmelding.

Intake en wennen

Ergens nieuw beginnen als je nog zo klein bent, kan best spannend zijn voor jou en je kind. Wij besteden daarom veel tijd en aandacht aan de wenperiode.

Baby’s
Zonnelicht zal je als ouder(s) uitnodigen om samen met je kind tweemaal anderhalf uur op de groep te komen wennen. Dit gebeurt doorgaans drie tot vier weken voordat de opvang officieel begint (afhankelijk van de tijd van aanmelden). Zo krijgen kinderen en ouder(s) de kans om te wennen aan de omgeving, de leidsters, de andere kinderen en de gang van zaken op de groep. Tijdens de eerste wenafspraak is er een intakegesprek met ouder(s). Hierin bespreken we bijvoorbeeld de voeding- en slaaptijden en specifieke aandachtspunten.

Peuters
Voor de peuters is er twee keer twee uur wennen op de groep.

BSO
Bij de startende 4 tot 5 jarigen kunnen de kinderen met hun ouders een keer komen lunchen om de groep, de groepsruimte en de leidster te leren kennen.