BSO Zonnelicht

BSO Den Bosch

Zonnelicht biedt BSO in Den Bosch voor kinderen van vier tot twaalf jaar. De BSO draait om ontspanning & spelenderwijs ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Dagelijks worden allerlei activiteiten aangeboden op het gebied van creativiteit, sport & spel, gezondheid, natuurbeleving en op het gebied van cultuur. Bij de activiteiten die we organiseren gaat het over plezier maken, jezelf uitdagen en ontwikkelen, maar ook over hoe kun je voor een ander zorgen en wat kunnen bijdragen aan een eerlijke en duurzame wereld. Er is een hechte samenwerking met de scholen Vrije School de Driestroom en Kindcentrum Aan de Oosterplas waarbij het pedagogische klimaat afgestemd is.

Leeftijdsgerichte groepen

Kinderen van vier jaar hebben andere behoeften dan kinderen van bijvoorbeeld acht of negen jaar. Zo is er bij de groepen voor de jongere kinderen (van 4 jaar tot 8 jaar) meer aandacht voor rust en ontspanning. De BSO kinderen hebben de mogelijkheid om te kiezen tussen vrij spel in het lokaal, een activiteit met de leerkracht doen of meedoen met Marktplaatsactiviteiten. In de oudere groepen krijgen kinderen meer verantwoordelijkheid en mogen ze zelf activiteiten opzetten en de invulling van de middag mee bepalen en vormgeven. Ze zijn onder andere bezig met hun rol in de wereld en hoe je iets kunt betekenen voor anderen en de omgeving.

De Duurzame BSO

Vanuit de visie van de Duurzame BSO wordt een omgeving gecreëerd om zo kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met de principes en vaardigheden van een duurzame toekomst. Kennis nemen van duurzame systemen, voedselvaardigheden, verborgen impact en oriëntatie op jezelf en de wereld.

“De BSO biedt een ruim aanbod van korte cursussen.”

Ouders van Loes van de Poel – ‘s-Hertogenbosch

Dagelijkse workshops & cursussen: Marktplaats

Middels de Marktplaatsactiviteiten wordt creativiteit en eigenaarschap gestimuleerd. Kinderen hebben veel inbreng in welke workshops er gaan komen. Dat leert ze hoe ze hun eigen behoeften kunnen verwoorden en hoe ze hun ideeën kunnen verwezenlijken. Dagelijks organiseren we meerdere workshops of cursussen op het gebied van:
 • Creativiteit & expressie (bijv. drama, dans, kunst, muziek)
 • Sport & Spel
 • Gezondheid (bijv. Koken)
 • Natuurbeleving (bijv. Werken in de moestuin, kinderboerderij of naar het bos)
 • Interculturele activiteiten (bijv. leren over culturen & goede doelen)
Tweemaal per jaar bepalen kinderen welke workshops ze graag zouden willen doen. Is er voldoende interesse? Dan zetten de BSO- leerkrachten de workshop op! Vervolgens kun je je intekenen en meedoen met de activiteit die je leuk vindt. Ook komen gastdocenten cursussen geven zoals Djembéles, leren programmeren, yoga & figuurzagen. Aangezien de BSO-groepen vlak naast elkaar liggen, werken we gedurende de marktplaats activiteiten samen. Zo is er elke dag een behoorlijke verscheidenheid aan activiteiten! Zie hier het laatste overzicht van ons

21e eeuwse vaardigheden

We leven in tijden waarin veranderingen en onzekerheid aan de orde van de dag zijn. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en we zijn een kennis en informatiesamenleving aan het worden. Dat maakt het te meer erg belangrijk om goed te weten hoe je je staande moet houden in deze maatschappij. Zelfbewust te zijn en jouw eigen normen en waarden te volgen, terwijl er veel ruis om je heen is. Op de Zonnelicht BSO geven we kinderen de tools in handen om met de uitdagingen van de toekomst om te gaan. Ze leren zorg te dragen voor zichzelf en de omgeving, voor nu en de toekomst. Onze manier van werken is om die reden gericht op het ontwikkelen van de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden:
 • Eigenwaarde
 • Zelfstandigheid
 • Ontspanning
 • Aandacht
 • Onderscheidingsvermogen
 • Balans in klein en groot denken
 • Autonomie
 • Innovatief denken
 • Kritisch denken
 • ICT-geletterdheid en mediawijsheid
 • Empathie
 • Verantwoordelijkheid
 • Betrouwbaarheid
 • Samenwerken
 • Duurzaamheid
 • Betekenisvolle relaties
 • Communicatie
 • Inspireren

BSO Vergeetmenietje

Dagelijks komen de jongere kinderen van Vrije School de Driestroom van groep 1, 2 en 3 naar BSO het Vergeetmenietje. Aangezien zij om 13:00 uit zijn, bieden we BSO aan tot het moment dat de oudere kinderen ook uit school komen om 14.30 uur. Zo heb je als ouder net iets meer tijd of is het makkelijker ophalen wanneer er nog een ouder kind naar de Vrije School de Driestroom gaat.

Welkom bij kinderopvang Zonnelicht

Interesse in een rondleiding?