Tarieven

Tarieven Peuterspeelzaal 2024

Vanaf 1 januari 2011 zijn de voorwaarden en tarieven van toepassing zoals die zijn vastgesteld in het gemeentelijk beleid voor peuterspeelzalen. Het nettobedrag dat je maandelijks betaalt hangt af van wat je vanuit de Belastingdienst kunt terugkrijgen. Via deze link kun je op de website van de Belastingdienst een proefberekening maken. Ook kun je met de Belastingdienst bellen op 0800-0543 (gratis).

Het jaartarief wat gemeentelijk is vastgesteld voor de opvang van uw kind binnen de peuterspeelzaal is €3.280,00 voor twee dagdelen (8 uur). De uurprijs voor de peuterspeelzaal is €10,25. De maandelijkse bijdrage van €273,33 hangt af van de categorie waar u als ouder in valt:

Categorie 1:
U bent tweeverdiener en valt onder de wet kinderopvang en u bent verantwoordelijk voor het maandelijks totaalbedrag en u kunt middels de kinderopvangtoeslag uw eigen bijdrage verminderen afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen.

Categorie 2:
U valt niet onder de wet kinderopvang en uw plek wordt in principe gesubsidieerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch maar u bent wel verplicht uw inkomensafhankelijke ouderbijdrage te betalen (zie onderstaande tabel).

Netto toetsingsinkomenJaartarief 1e kind Jaartarief 2e kind
< € 26.757gratisgratis
€ 26.757 - € 31.648€ 137,60€ 118,40
€ 31.649 - € 43.550€ 294,40€ 147,20
€ 43.551 - € 59.235€ 460,80€ 150,40
€ 59.236 - € 85.146€ 800,00€ 224,00
€ 85.147 - € 117.989€ 1.356,80€ 348,80
> € 117.989€ 1.804,80€ 649,60
Bovenstaande jaartarieven gelden voor een peuterarrangement van 2 dagdelen per week op een reguliere (niet-VVE) locatie en voor een peuterarrangement van 3 of 4 dagdelen per week op een VVE-locatie, mits ouders niet onder de Wet Kinderopvang vallen. Ouders die gelijktijdig meer dan 1 kind op een peuterarrangement hebben, betalen voor het 2e of volgende kind een lager tarief.

Tarieven Peuterarrangement het Rozenpoortje

Bij het Rozenpoortje houden we rekening met de schooltijden van basisschool de Driestroom. Daarom gelden voor het Rozenpoortje andere jaartarieven. Deze zijn opvraagbaar bij onze administratie. De uurprijs is wel hetzelfde. Deze is € 10,25.

Restitutie

Indien uw kind in verband met ziekte, vakantie, algemeen erkende feestdagen of om een andere reden geen gebruik maakt van de gereserveerde opvangdagen, ontstaat geen recht op korting of compensatie.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Zonnelicht Kindcentrum B.V., inhoudende de algemene voorwaarden van de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang alsmede de aanvullende voorwaarden van Zonnelicht Kindcentrum B.V.

Welkom bij kinderopvang Zonnelicht

Interesse in een rondleiding?