Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Den Bosch

Bij de Zonnelicht peuterspeelzalen in Den Bosch kunnen peuters van tweeëneenhalf tot vier jaar stap voor stap zichzelf, anderen en de wereld ontdekken. Alle aandacht gaat naar het bewust begeleiden van de ontwikkeling van de kinderen. Met het uitgebreide ontwikkelingsprogramma leren kinderen hun kwaliteiten kennen, weten ze hoe ze zich moeten uiten en krijgen ze belangrijke waarden mee. De rust in de groep maakt dat kinderen zich leren concentreren en focussen op hun werkjes.

Zonnelicht heeft drie verschillende peuterspeelzalen in Den Bosch die in samenwerking zijn met de twee omliggende scholen. Namelijk het Rozenpoortje (antroposofisch), de Tierlantijn (Montessoristroom) en de Toverboom (Methodestroom). Het pedagogisch beleid van de peuterspeelzalen sluit aan bij de werkwijze van de scholen en vormt een doorgaande leerlijn. Ouders hebben hierdoor de mogelijkheid om een schoolkeuze te maken voor hun kind die past bij de onderwijsmethode.

Samen ontdekken op de peuterspeelzaal

Onze peuterspeelzalen in Den Bosch zijn een ideale plek voor je peuter om vriendjes en vriendinnetjes te leren kennen. Je peuter leert bij ons hoe je contact legt met anderen en vanuit verbinding samen speelt. Maar ook hoe je peuter zijn grenzen aan kan geven en bij zichzelf kan blijven in contact met een ander. Er is veel ruimte voor gezamenlijk spel en we leren samen liedjes en versjes. We bieden de kinderen structuur zodat ze in een rustige, vertrouwde setting de wereld om hen heen kunnen ontdekken en daar een band mee op te bouwen. Om empathisch in de wereld te kunnen staan. Binnen die structuur is er veel aandacht voor zelfexpressie, creativiteit en plezier.

Welkom bij kinderopvang Zonnelicht

Interesse in een rondleiding?