Zonnelicht Kinderdagverblijf

inloggen | account maken
Inloggen  
 
 
 
Inloggen met bestaand account.
Aanmelden  
 
 
 
Om meer te kunnen zien op deze site kun je hier eenvoudig een account aanmaken.
Je ontvangt een e-mailbericht op het opgegeven e-mailadres, hierin vind je je inloggegevens.
Wachtwoord opnieuw instellen  
 
 
Vul de gevraagde gegevens in zoals hier gebruikt. Je ontvangt dan een nieuw wachtwoord op het opgegeven e-mailadres.
Visie

onze visie

Bij Zonnelicht staat het kind centraal. De authencitaire manier van opvoeden staat hierbij voorop. Ons streven is om kinderen zo goed mogelijk te bege...
Bij Zonnelicht staat het kind centraal. De authencitaire manier van opvoeden staat hierbij voorop. Ons streven is om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van hun zelfbewustzijn. Zodat ze zich bewust worden van hun eigen unieke talenten en mogelijkheden. Uitgangspunt hierbij is dat we u als ouder/opvoeder willen ondersteunen bij een evenwichtige en veelzijdige ontwikkeling van uw kind.

individuele zorg en aandacht

Zonnelicht heeft een aanpak die wordt gekenmerkt door individuele zorg en aandacht voor elk kind. Deze aanpak is gebaseerd op een neo-humanistische vi...
Zonnelicht heeft een aanpak die wordt gekenmerkt door individuele zorg en aandacht voor elk kind. Deze aanpak is gebaseerd op een neo-humanistische visie. Dit komt tot uiting in de manier van omgaan met kinderen en ouders/opvoeders, het aanbod van activiteiten en in de inrichting en aankleding van ons gebouw.

Elk kind is uniek en maakt een eigen individuele ontwikkeling door. Wij proberen optimaal in te spelen op verschillen tussen kinderen in aanleg, voorkeur, behoefte en belangstelling.
In de eerste 6 levensjaren wordt de basis gelegd voor de persoonlijkheid. We besteden daarom veel aandacht aan sociale en morele vorming, creatieve en intuïtieve ontwikkeling.

De neo-humanistische visie onderscheidt de volgende ontwikkelingsaspecten:
- lichaam: eten en slapen in een goed ritme, nodig voor een gezonde groei.
- zintuigen: kijken, luisteren, voelen, ruiken en proeven om de wereld te (ver)kennen.
- intellect: onderzoeken en ontdekken door sorteren, associëren, combineren en onthouden.
- creativiteit: veilig experimenteren met de omgeving en uitproberen van mogelijkheden.
- intuïtie: vormen van vertrouwen op een eigen oordeel over goed en niet goed.
- zelfbewustzijn: het aspect liefde en geluk.

indrukken en ervaringen

Aan de hand van indrukken en ervaringen maken kinderen kennis met hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Daarbij zullen ze hun grenzen tegenkomen waa...
Aan de hand van indrukken en ervaringen maken kinderen kennis met hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Daarbij zullen ze hun grenzen tegenkomen waardoor ze hun vaardigheden beter leren kennen en ontwikkelen. Zelfstandigheid en leergierigheid worden gestimuleerd.
De leidsters helpen ze hierbij door dat aan te bieden wat op dat moment nodig is: spelletjes, liedjes, verhalen, een luisterend oor, een troostende schouder of een grappige opmerking ter relativering.

ruimte en grenzen

Voor een evenwichtige persoonlijke groei hebben kinderen zowel ruimte als grenzen nodig. Kernbegrippen hierbij zijn verantwoordelijkheid, liefde en re...
Voor een evenwichtige persoonlijke groei hebben kinderen zowel ruimte als grenzen nodig. Kernbegrippen hierbij zijn verantwoordelijkheid, liefde en respect tussen kind en leidster. Maar ook rust, regelmaat en aandacht voor de omgeving.
Door samen te zorgen voor de omgeving, planten, dieren en anderen stimuleren we een gevoel van tevredenheid en waardering.

normen en waarden

Een goede morele vorming maakt kinderen minder kwetsbaar voor negatieve invloeden van buiten. Daarom maken we bewust gebruik van eigen ervaringen en v...
Een goede morele vorming maakt kinderen minder kwetsbaar voor negatieve invloeden van buiten. Daarom maken we bewust gebruik van eigen ervaringen en verhalen bij het benoemen en herkennen van waarden en normen. Zo werken we aan de ontwikkeling van het onderscheidingsvermogen.

voorbeeldgedrag

Voorbeelden van volwassenen zijn van groot belang bij de ontwikkeling van waarden en normen. In allerlei opzichten: zowel voor de contacten met andere...
Voorbeelden van volwassenen zijn van groot belang bij de ontwikkeling van waarden en normen. In allerlei opzichten: zowel voor de contacten met andere kinderen en volwassenen, als voor de uitdrukkingsvaardigheid en benadering van nieuwe situaties. Onze leidsters zijn zich hiervan bewust.

onze leidsters

De sfeer in een groep staat of valt bij de persoonlijkheid van de leidster. Daarom wordt hier binnen Zonnelicht veel aandacht aan besteed. Zowel bij d...
De sfeer in een groep staat of valt bij de persoonlijkheid van de leidster. Daarom wordt hier binnen Zonnelicht veel aandacht aan besteed. Zowel bij de selectie als later door opleiding en training van onze leidsters. Ook de stagiaires leren de verschillen tussen kinderen en behoeften te herkennen. Belangrijk zijn respect, humor en hulpvaardigheid. We besteden ook veel aandacht aan taalontwikkeling en uitdrukkingsvermogen.

ouders en opvoeders

Wij willen u als ouder/opvoeder zo goed mogelijk te ondersteunen bij de ontwikkeling en opvoeding van uw kind. Uiteraard bent u, op afspraak, altijd w...
Wij willen u als ouder/opvoeder zo goed mogelijk te ondersteunen bij de ontwikkeling en opvoeding van uw kind. Uiteraard bent u, op afspraak, altijd welkom voor een gesprek of bezoek. Zonnelicht organiseert ook regelmatig ouderavonden en cursussen over onderwerpen die te maken hebben met opvoeding en ontwikkeling.

het Regenboogprogramma

Voor de ontwikkeling van kinderen maken we gebruik van het zogenaamde Regenboogprogramma. Dit programma, dat door Zonnelicht zelf is ontwikkeld, stimu...
Voor de ontwikkeling van kinderen maken we gebruik van het zogenaamde Regenboogprogramma. Dit programma, dat door Zonnelicht zelf is ontwikkeld, stimuleert kinderen bij hun zelfbewustwording. Een uitgangspunt hierbij is dat kinderen hun eigen kwaliteiten leren kennen, ontwikkelen en toepassen door optimaal gebruik te maken van hun eigen ervaringen. Zo leren ze hun eigen kwaliteiten maar ook hun grenzen en beperkingen kennen. Dit geeft ze van jongs af aan inzicht in hun eigen leerproces.
Voor onze leidsters is het Regenboogprogramma een soort gereedschapskist waaruit ze kunnen putten.
We leggen u bij de kennismaking graag de inhoud van dit programma uit.
U kunt ook het pedagogische beleid gebaseerd op het Regenboogprogramma op deze site inzien. Klik hier.
21