Zonnelicht Kinderdagverblijf

inloggen | account maken
Inloggen  
 
 
 
Inloggen met bestaand account.
Aanmelden  
 
 
 
Om meer te kunnen zien op deze site kun je hier eenvoudig een account aanmaken.
Je ontvangt een e-mailbericht op het opgegeven e-mailadres, hierin vind je je inloggegevens.
Wachtwoord opnieuw instellen  
 
 
Vul de gevraagde gegevens in zoals hier gebruikt. Je ontvangt dan een nieuw wachtwoord op het opgegeven e-mailadres.

Vier ogenprincipe

Vanaf 2012 bestaat er het vier ogenprincipe voor de sector kinderopvang als een van de maatregelen voor veiligheid. Tevens is dit principe van belang ...
Vanaf 2012 bestaat er het vier ogenprincipe voor de sector kinderopvang als een van de maatregelen voor veiligheid. Tevens is dit principe van belang voor peuterarrangementen. Het vier ogenprincipe houdt in dat elke situatie voor meerdere medewerkers zichtbaar is. Zonnelicht geeft op de volgende manier invulling aan dit principe:
  • Daar waar mogelijk is er een extra stagiaire op de groep aanwezig.
  • In de deuren en wanden van de groepsruimtes bevindt zich glas, waardoor zichtbaar is wat er in de verschillende ruimtes gebeurt.
  • Er is binnen Zonnelicht de gewoonte dat medewerkers op elk moment een groep of ruimte binnen kunnen lopen.
  • Met betrekking tot uitstapjes: één leerkracht kan enkel met een aantal kinderen naar een openbare gelegenheid gaan, wanneer daar meerdere mensen zijn (bijvoorbeeld de kinderboerderij). Één leerkracht kan niet naar een plek gaan waar geen andere mensen zijn, zoals het bos. Er moet voor het uitstapje altijd een toestemmingsformulier door ouders worden ingevuld. Het uitstapje kan alleen doorgaan wanneer alle ouders toestemming hebben gegeven. Dit geldt niet wanneer het uitstapje niet ver weg is van Zonnelicht, zoals de kinderboerderij.
  • Van medewerkers wordt verwacht dat zij elkaar aanspreken op het handelen met betrekking tot begeleiding en verzorging van de kinderen. Van de organisatie wordt verwacht dat zij een open aanspreek-cultuur creëert.
  • Onderwerpen zoals signalen herkennen, feedback geven, en open communiceren over het pedagogisch handelen, zijn onderwerpen die herhaaldelijk op de agenda van de teamvergadering staan.
Bovenstaande is nader beschreven in de verschillende pedagogisch beleidsplannen.
21