Zonnelicht Kinderdagverblijf

inloggen | account maken
Inloggen  
 
 
 
Inloggen met bestaand account.
Aanmelden  
 
 
 
Om meer te kunnen zien op deze site kun je hier eenvoudig een account aanmaken.
Je ontvangt een e-mailbericht op het opgegeven e-mailadres, hierin vind je je inloggegevens.
Wachtwoord opnieuw instellen  
 
 
Vul de gevraagde gegevens in zoals hier gebruikt. Je ontvangt dan een nieuw wachtwoord op het opgegeven e-mailadres.
Peuterarrangement

tarieven 2021

Vanaf 1 januari 2011 zijn de voorwaarden en tarieven van toepassing zoals die zijn vastgesteld in het gemeentelijk beleid voor peuterarrangementen. De...
Vanaf 1 januari 2011 zijn de voorwaarden en tarieven van toepassing zoals die zijn vastgesteld in het gemeentelijk beleid voor peuterarrangementen. Deze regeling en prijzen zijn vastgesteld tot en met 31 december 2021.

Het jaartarief wat gemeentelijk is vastgesteld voor de opvang van uw kind binnen het peuterarrangement is €2.707,20 voor twee dagdelen (8 uur). De uurprijs voor het peuterarrangement is €8,46. De maandelijkse bijdrage van €225,60 hangt af van de categorie waar u als ouder in valt:

Categorie 1:
U bent tweeverdiener en valt onder de wet kinderopvang en u bent verantwoordelijk voor het maandelijks totaalbedrag en u kunt middels de kinderopvangtoeslag uw eigen bijdrage verminderen afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen.

Categorie 2:
U valt niet onder de wet kinderopvang en uw plek wordt in principe gesubsidieerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch maar u bent wel verplicht uw inkomensafhankelijke ouderbijdrage te betalen (zie onderstaande tabel).

Tabel ouderbijdrage voor categorie 2 (1 januari 2021 en geldt t/m 31 december 2021)
Netto toetsingsinkomenJaartarief 1e kindJaartarief 2e kind
< € 26.390gratisgratis
€ 26.390 - € 31.214
€ 134,40€ 115,20
€ 31.215 - € 42.953
€ 288,00
€ 144,00
€ 42.954 - € 58.423€ 451,20
€ 147,20
€ 58.424 - € 83.979
€ 784,00
€ 217,60
€ 83.980 - € 116.371€ 1.331,20€ 342,40
> € 116371€ 1.792,00€ 636,80

Bovenstaande jaartarieven gelden voor een peuterarrangement van 2 dagdelen per week op een reguliere (niet-VVE) locatie en voor een peuterarrangement van 3 of 4 dagdelen per week op een VVE-locatie, mits ouders niet onder de Wet Kinderopvang vallen. Ouders die gelijktijdig meer dan 1 kind op een peuterarrangement hebben, betalen voor het 2e of volgende kind een lager tarief.Tarieven Peuterarrangement het Rozenpoortje:
Bij het Rozenpoortje houden we rekening met de schooltijden van basisschool de Driestroom. Daarom gelden voor het Rozenpoortje andere jaartarieven. Deze zijn opvraagbaar bij onze administratie. De uurprijs is wel hetzelfde. Deze is € 8,46.


Restitutie
Indien uw kind in verband met ziekte, vakantie, algemeen erkende feestdagen of om een andere reden geen gebruik maakt van de gereserveerde opvangdagen, ontstaat geen recht op korting of compensatie.


Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Zonnelicht Kindcentrum B.V., inhoudende de algemene voorwaarden van de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang alsmede de aanvullende voorwaarden van Zonnelicht Kindcentrum B.V.
21