Zonnelicht Kinderdagverblijf

inloggen | account maken
Inloggen  
 
 
 
Inloggen met bestaand account.
Aanmelden  
 
 
 
Om meer te kunnen zien op deze site kun je hier eenvoudig een account aanmaken.
Je ontvangt een e-mailbericht op het opgegeven e-mailadres, hierin vind je je inloggegevens.
Wachtwoord opnieuw instellen  
 
 
Vul de gevraagde gegevens in zoals hier gebruikt. Je ontvangt dan een nieuw wachtwoord op het opgegeven e-mailadres.
Kinderdagverblijf

Algemeen

Zonnelicht biedt dagopvang voor hele dagen en incidenteel halve dagen. We werken met vaste leidsters zodat we elkaar goed leren kennen. Babygroepen...
Zonnelicht biedt dagopvang voor hele dagen en incidenteel halve dagen. We werken met vaste leidsters zodat we elkaar goed leren kennen.

Babygroepen
Uw kind komt in een groep van maximaal twaalf  of dertien kinderen. Hierdoor kan elk kind zijn eigen ritme van eten, spelen en slapen aanhouden.
In de eerste levensjaren heeft een kind vooral behoefte aan warmte, liefde en aandacht. Daarom is de verzorging door onze leidsters gericht op het welbevinden en ontspannen van de baby’s. Dat vraagt om een rustige en veilige omgeving.
Rond de twee jaar wordt het kind aangemoedigd de wereld te gaan ontdekken.

Peuters zoeken de ruimte
Peuters willen bewegen. Om kennis te maken met hun omgeving en zo te ontdekken wie ze zelf zijn. De ruimte en het respect dat ze hierbij krijgen, leert hen omgaan met de realiteit. Als ze drie jaar oud zijn, wordt zelfexpressie belangrijk: dans, muziek en beeldende vorming. Creativiteit en fantasie worden gestimuleerd net als samenspelen met andere kinderen. De leidsters van Zonnelicht hebben aandacht voor deze ontwikkelingen.

Wennen
Over het wennen van kind en ouder hebben we duidelijke regels. We vinden het belangrijk dat kinderen zich zo snel mogelijk op hun gemak voelen. Daarom willen we graag dat ouders meekomen om de kinderen te helpen bij het wennen.
Bij de 0-4-jarigen kan de ouder twee keer twee uur (op een middag of ochtend) samen met het kind wennen aan alle nieuwe indrukken.
De leidster gebruikt deze tijd om te leren over u en uw kind, en afspraken te maken over het halen en brengen, en de intake. Zo krijgt u een goed beeld van Zonnelicht en kunt u alle vragen stellen die u wilt.

baby’s en dreumesen (nul tot twee jaar)

Door onze indeling in leeftijdsgroepen kunnen we optimaal inspelen op de behoeften en ontwikkeling van de kinderen. Veel activiteiten doen we in groep...
Door onze indeling in leeftijdsgroepen kunnen we optimaal inspelen op de behoeften en ontwikkeling van de kinderen. Veel activiteiten doen we in groepjes van drie of vier kinderen. Langzaam groeien ze zo toe naar het functioneren in een grote(re) groep.

Voor de lichamelijke ontwikkeling doen we met de kinderen die daar aan toe zijn (ongeveer vanaf ėėn jaar) dagelijks een uurtje bewegingsoefeningen.

Voor het ontwikkelen van de zintuigen gaan we met de baby’s en dreumesen naar het creativiteitslokaal of de speciale ruimte voor muziek en dans. De leidsters beschikken over een groot aanbod van activiteiten en materialen om de zintuigen door voelen, ruiken, proeven en zien te ontwikkelen.

Ook besteden we bewust aandacht aan taalontwikkeling. Door te stimuleren en het goede voorbeeld te geven. Een goede uitspraak en een juiste zinsbouw zijn belangrijk bij contacten met kinderen, hoe klein ook.

Peuters (twee tot vier jaar)

Kinderen van twee tot vier jaar hebben behoefte aan beweging. Door actief bezig te zijn maken ze kennis met hun omgeving. Een peuter leert een positie...
Kinderen van twee tot vier jaar hebben behoefte aan beweging. Door actief bezig te zijn maken ze kennis met hun omgeving. Een peuter leert een positie bepalen door naar zijn eigen wil te luisteren. Het respect dat hij ontvangt en de ruimte die hij krijgt helpen in het proces van zelfbewustwording.

Peuters ontdekken de realiteit en leren daar mee omgaan op sociaal, emotioneel en spiritueel niveau. Onze leidsters spelen daar bewust op in. Door een afwisselend aanbod zoeken we een evenwicht tussen rust en actie. Er is veel ruimte voor de eigen ideeën van kinderen. We doen veel aan dans, muziek, beweging en beeldende vorming. Zo stimuleren we zelfexpressie.

Als het weer het toelaat gaan de kinderen naar buiten: lekker bezig in de speeltuin, zandbak of de eigen tuin. Veilig en vertrouwd kunnen ze zo de wereld verkennen en zichzelf ontdekken.

Geleidelijk krijgen peuters meer belangstelling voor andere kinderen van dezelfde leeftijd. Dat vraagt om betere uitdrukkingsvaardigheden: om een uitbreiding van de zinsbouw en woordenschat. Vrij spel en fantasie gaan een grote rol spelen.
De leidsters van Zonnelicht stimuleren die creatieve ontwikkeling op allerlei manieren: door te luisteren en aandacht te geven, mee te spelen en verhalen te (helpen) vertellen en door kinderen te helpen anderen duidelijk te maken wat ze bedoelen en willen.

Meer informatie

• Aanmeldingsformulier • E-mail: info@zonnelicht.nl   ...
21