Zonnelicht Kinderdagverblijf

inloggen | account maken
Inloggen  
 
 
 
Inloggen met bestaand account.
Aanmelden  
 
 
 
Om meer te kunnen zien op deze site kun je hier eenvoudig een account aanmaken.
Je ontvangt een e-mailbericht op het opgegeven e-mailadres, hierin vind je je inloggegevens.
Wachtwoord opnieuw instellen  
 
 
Vul de gevraagde gegevens in zoals hier gebruikt. Je ontvangt dan een nieuw wachtwoord op het opgegeven e-mailadres.
Buitenschoolse Opvang (BSO)
Binnen of buiten spelen. Ontdekken wat het kind zelf wil en kan. Actief of -even- niet. Het kind bepaalt -samen met de leiding- zelf wat het wel of ni...
Binnen of buiten spelen. Ontdekken wat het kind zelf wil en kan. Actief of -even- niet. Het kind bepaalt -samen met de leiding- zelf wat het wel of niet doet. Kinderen kunnen kiezen om mee te doen met een workshop of cursus op de Marktplaats of kunnen binnen of buiten onder toezicht van een leerkracht, vrij spelen. En we hebben veel materialen en speelgoed  waar het kind van alles mee kan doen. Leerzaam, leuk en uitdagend.

ontspannen na school

Na een zware dag op school is het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontspannen. Daarom besteden we veel aandacht aan de sfeer, zodat kinderen zich s...
Na een zware dag op school is het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontspannen. Daarom besteden we veel aandacht aan de sfeer, zodat kinderen zich snel op hun gemak voelen. Om die reden heeft Zonnelicht verschillende speelhoeken en stimuleren we het familiegevoel waardoor waardevolle vriendschappen kunnen ontstaan.
Er is veel aandacht voor sport en spel, yoga en bewegen. Gericht op lichamelijke ontwikkeling en (zelf)beheersing, maar ook op concentratie en zelfreflectie.
De begeleiding is er op gericht om vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen.

Binnen Zonnelicht besteden we veel aandacht aan bewegen. Door sport, yoga en tal van spelvormen waarbij lichamelijke ontwikkeling en zelfbeheersing gelijk opgaan. Het zelfbewustzijn wordt ook ontwikkeld door filosofische gesprekjes en concentratieoefeningen.
Voor een goede sociale ontwikkeling is aandacht voor de taalontwikkeling van groot belang. Onze leidsters zijn zich bewust van hun voorbeeldrol. Daarbij kunt u denken aan respect, grammatica en zorgvuldige omgangsvormen. Met het oog op taalontwikkeling worden veel verhalen verteld en liedjes gezongen. We stimuleren kinderen tot nadenken, vragen stellen en filosoferen.
Bij alles wat we doen staat ook hier het individuele kind centraal.

Marktplaats

Wat is de Marktplaats? Op de Marktplaats kunnen kinderen tijdens de buitenschoolse opvang deelnemen aan allerlei verschillende cursussen en workshops....
Wat is de Marktplaats? Op de Marktplaats kunnen kinderen tijdens de buitenschoolse opvang deelnemen aan allerlei verschillende cursussen en workshops.
Bij elke BSO groep hangt een marktplaats bord. Op dit bord kunnen de kinderen met briefjes ideeën opschrijven voor activiteiten die zij graag binnen de BSO zouden willen opzetten.
Ook de leerkrachten schrijven hun ideeën voor workshops op, waar zij zelf affiniteit mee hebben en die zij graag zouden willen aanbieden op de Marktplaats.
Met de briefjes wordt gekeken of er ideeën overeenkomen. Zo wordt duidelijk welke workshops aangeboden kunnen gaan worden en welke kinderen hieraan willen deelnemen.
De leerkrachten bereiden de workshops voor en geven aan waar, hoe lang en wanneer de workshops plaatsvinden, en de kinderen kunnen zich hiervoor inschrijven.

De activiteiten zijn stamgroepoverstijgend. Tijdens de BSO uren is er sprake van het open deuren beleid. Er is altijd een vaste leerkracht in de stamgroep aanwezig, voor de (emotionele) veiligheid van de kinderen. Deze leerkracht begeleidt de kinderen die niet met een workshop of cursus meedoen.

De workshops en cursussen die worden aangeboden, liggen op het gebied van creativiteit en expressie (drama, dans, beeldend werken, muziek), sport, spel (intuïtieve spellen), gezondheid (bijvoorbeeld koken, yoga), ecologisch denken (het natuurpad), intercultureel denken (leren over andere culturen, goede doelen), esthetisch denken (een voorstelling maken) waarmee de ontwikkelingsgebieden lichaam, zintuigen, intellect, creativiteit, intuïtie en het zelfbewustzijn aangesproken worden. Kinderen leren voor zichzelf zorg te dragen en voor hun omgeving.
De intentie is hierbij dat kinderen:
 • met plezier leren en uit zichzelf kennis opdoen, vanuit hun eigen interesse voor het onderwerp.
 • leren door ervaren.
 • deel kunnen nemen aan activiteiten waar zij affiniteit mee hebben.
 • ideeën kunnen inbrengen en verwezenlijken.
 • uitdaging en plezier hebben bij wat zij doen.
 • hun eigen grenzen kunnen verleggen
 • hun eigen mogelijkheden leren ontdekken
 • hun intuïtie en inspiratie kunnen volgen
 • kunnen ontdekken waar zij graag mee bezig zijn en wat hun kwaliteiten zijn
 • leren verantwoordelijkheid te dragen voor de keuzes die ze gemaakt hebben
 • ontdekken wat zij leuk vinden om te doen
 • verdieping vinden in de workshop/cursus die zij hebben gekozen.
Voorbeelden van workshops:

Sportief:
Kinderen kunnen op dinsdagmiddag meedoen met de workshop “gym” in de kleine gymzaal (de gymzaal in de Oberon) voor kinderen van 4 en 5 jaar en in de grote gymzaal (de gymzaal in de Rijnstraat) voor kinderen van 6 en 7 jaar.
Een ander voorbeeld is een workshop kinderyoga.

Creatief en expressief:
Voorbeelden van creatieve workshops zijn de workshops “werken met wol en vilt”, de workshop “dans”, de workshop “toneel” en de workshops “muziek” en “djembé”.
In de workshop toneel wordt er een voorstelling gemaakt die kinderen aan andere kinderen en ouders gaan presenteren. De leerkracht begeleidt de kinderen zodanig dat zij zich vrij (blijven) voelen om zich te presenteren aan anderen in een voorstelling. De vrijheid in het uiten van zichzelf geeft de kinderen vertrouwen en eigenwaarde.
In het kinderatelier worden cursussen beeldend werken gegeven door vakdocenten. Hier hebben de kinderen de mogelijkheid om verschillende materialen te ontdekken en diepgang te vinden in de vaardigheden om met deze materialen om te gaan.
Door aan de verschillende workshops mee te doen ontdekken de kinderen welke vorm van creativiteit bij hen past, wat hun vormentaal is en hoe zij zichzelf hiermee uit kunnen drukken.
Voor enkele cursussen worden docenten extern aangetrokken. Deze cursussen zijn ook toegankelijk voor kinderen die geen gebruik maken van de BSO van Zonnelicht. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Kinderen die op de BSO zitten krijgen korting op deze cursussen en het Kinderatelier van Zonnelicht.

Intercultureel
Kinderen leren over andere culturen, gebruiken en gewoontes. In de workshops is er de mogelijkheid iets te doen voor anderen die dit nodig hebben. Zo leren kinderen respect en openheid naar andere culturen en levenswijzen.

Ecologisch
Kinderen ontdekken de natuur en doen kennis op over de natuur, bijvoorbeeld in de workshop “tuinieren in de moestuin” en het natuurpad. Er is hierbij aandacht voor respect voor de natuur, voor mensen, dieren en omgeving, er is aandacht voor verwondering voor de natuur en voor duurzaam denken.

Vergeetmenietje

Het Vergeetmenietje werkt vanuit de Antroposofie. De begeleiding van het kind is gericht op een holistische ontwikkeling. Ritme en regelmaat geven h...
Het Vergeetmenietje werkt vanuit de Antroposofie. De begeleiding van het kind is gericht op een holistische ontwikkeling.

Ritme en regelmaat geven het kind een gevoel van veiligheid en houvast. Dit wordt verkregen door een herkenbare indeling van het middagprogramma voor de kinderen. Hierbij wordt gezorgd voor afwisseling tussen inspanning en ontspanning en binnenspel en buitenspel.

Het Vergeetmenietje is gelegen op Waalstraat 28 in het gebouw van basisschool De Driestroom en heeft als zodanig ook een pedagogisch beleid waarin de antroposofie weerklinkt.

Naschoolse opvang bij het Vergeetmenietje is een plaats waar kinderen na school veilig en prettig kunnen spelen en activiteiten kunnen doen onder begeleiding van een vaste groepsleider.

Er is voldoende speelruimte binnen en buiten. Elke dag wordt er een activiteit aangeboden waarbij de kinderen een vrije keuze hebben om wel of niet deel te nemen. Er wordt ook ruim aandacht besteedt aan het creëren van een goede sfeer in de groep en het leggen van goede contacten tussen de kinderen onderling en met de groepsleiding.

Het Vergeetmenietje wil kinderen in het samen zijn met elkaar een rijke, uitdagende omgeving bieden, waarin zij actief hun eigen plannen mogen bedenken en uitvoeren. Naast de activiteit die geboden wordt door de leerkracht is er ook aandacht voor de kwaliteiten in het kind en hoe het deze kan inzetten voor zichzelf en zijn omgeving. De leerkracht biedt emotionele veiligheid, saamhorigheid tussen de kinderen en positieve omgangsvormen. Er is ook aandacht voor de natuur en het jaarritme.

Het pedagogisch beleid kunt u lezen via onderstaande link.

Toermalijn en Smaragd

Onze BSO-groepen De Toermalijn en de Smaragd zijn gelegen in het gebouw van de Aquamarijn , Waalstraat 50. ...
Onze BSO-groepen De Toermalijn en de Smaragd zijn gelegen in het gebouw van de Aquamarijn, Waalstraat 50.

Voorschoolse Opvang (VSO)

Zonnelicht biedt voorschoolse opvang van 7.30 uur tot 8.30 uur. Het pedagogisch beleid kunt u lezen via onderstaande link. ...
Zonnelicht biedt voorschoolse opvang van 7.30 uur tot 8.30 uur.

Het pedagogisch beleid kunt u lezen via onderstaande link.
• Aanmeldingsformulier • E-mail: info@zonnelicht.nl ...
21